Written by: Dešavanja, pozivi i najave

1st International Communication, Technology, Art and Design Congress

Programski direktor Udruženja ŠumArt, dr Nenad Perić, redovni prof. nauka i redovni prof. umetnosti će biti jedan od govornika na 1st International Communication, Technology, Art and Design Congress, gde je glavni govornik prof. dr Lev Manovič, jedan od najznačajnijih teoretičara medija na svetu i najcitiraniji autor za digitalnu kulturu i umetnost, kao i nove medije.
Zainteresovani mogu pratiti izlaganje profesora Perića 30og maja (četvrtak) u 14h (CET) o odnosu i uticaju veštačke inteligencije na kulturu, umetnost i kreativni sektor preko linka https://us06web.zoom.us/j/3996884102?pwd=SlS6H8iUizJmTV7bBGPhJ4bCKM3q6K.1&omn=85263561366#success
Link sajta konferencije i simpozijuma je https://ictadc.arel.edu.tr/en/home-7/
(Visited 3 times, 1 visits today)