Written by: Časopis

Časopis

Časopis pripada oblasti humanistički nauka (kultura, teorija umetnosti i kreativni sektor), ali delimično i društvenim naukama (teorija medija, komunikacije i oglašavanje i reklamna industrija koji su delovi kreativnog sektora). Fokus je na istraživanjima internacionalne prirode, odnosno temama i pitanjima koja su od značaja u više država, regiona ili generalno gledano, pri čemu se prednost daje radovima koji imaju elemente i zaključke koji mogu uticati na kulturne politike i politike razvoj kreativnog sektora. No, časopis prihvata u razmatranje radove koji pokrivaju lokalne i nacionalne teme, kao i stručne radove naučnog karaktera.

Kultura-Umetnost-Kreativni Sektor                                                                                          Culture-Art-Creative Sector             

(Visited 35 times, 1 visits today)