O nama

Udruženje ŠumArt je osnovano prvog novembra 2021 sa idejom da okuplja stručnjake i profesionalce srodnih usmerenja: profesore društveno-humanističkih nauka i umetnosti, vizuelne umetnike i istoričare umetnosti koji su prepoznali značaj kreativnih industrija za razvoj društva u 21. veku. Naš cilj je da stvorimo mrežu istraživačkih centara, obrazovnih i kulturnih institucija i nevladinih organizacija u formi kreativnog ekosistema.

Polazeći sa tog stanovišta, naša misija  je investiranje u mlade ljude (buduće lidere u poslu kojim će se baviti), njihove nove ideje, osmišljavanje projekata i novih isntitucija koje odgovaraju potrebama mladih ljudi  21. veka. Plansko i kreativno menjanje kulturne i umetničke atmosfere biće najtrajniji i najvredniji uspeh Udruženja koji će voditi ka uspostavljanju  partnerstava, otvaranje dijaloga sa zainteresovanim stranama u Srbiji, regionu i svetu.

Pored navedenog, posebni interes udruženja su ekološka pitanja, zdrava/organska poljoprivreda, te povezivanje istih sa umetnošću i kreativnim industrijama. U tom smislu udruženje sprovodi projekte komercijalne i nekomercijalne prirode za pomoć i obuku mladih preduzetnicima i aktivista koji se bave zdravom/organskom proizvodnjom, reciklažom, obnovljivim izvorima energije i slično (videti odeljak projekti)

CILJEVI UDRUŽENJA SU:

  1. Pomoć razvoju umetnosti i kreativnih industrija na lokalnom i regionalnom nivou unapređenjem zapošljavanja, umrežavanja, neformalnog obrazovanja, savetovanja itd.
  2. Promocija i rast profesionalnog umetničkog stvaralaštva u oblasti vizuelnih umetnosti i kreativnih industrija.
  3. Razvijanje saradnje, unapređenje rada i aktivnosti u oblasti vizuelnih umetnosti sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.
  4. Podsticanje interakcije kreativnih industrija sa istraživačkim centrima, kulturnim institucijama i naučnim i stručnim institucijama i jačanje ekspertize u oblasti kreativnih industrija (istraživanje, razvoj, i naučna i stručna podrška).
  5. Jačanje inicijativa mladih ljudi imajući u vidu njihovog neformalnog obrazovanja, preduzetništva i marketinga svojih proizvoda, usluga, brendova i ideja, kao i njihove međusobne i međunarodne veze.
  6. Organizacija autorskih, tematskih, retrospektivnih, jubilarnih, i drugih izložbi i umetničkih događaja i akcija u vizuelnoj umetnosti i kreativnim industrijama.

 

Naš tim

https://www.sumart.org.rs/category/nas-tim/

(Visited 146 times, 1 visits today)

Comments are closed.