Written by: Naš tim

Dr Bo Hanley

Univerzitetski predavač, istraživač i savetnik za vizuelnu umetnost. Živi na relaciji Glazgov, Titel, Beograd. Njene profesionalne aktivnosti obuhvataju mnoge aspekte vizuelnih umetnosti, pre svega kritički i istraživački pristup, koji ima za cilj pronalaženje mladih umetnika. Radila je kao posrednik između umetnika, animatora, profesionalaca u dizajnu; klijenata i javnosti. Takođe, radila je i kao kustos na mnogim drđavnim izložbama. Tokom poslednje decenije njen rad se fokusirao na istraživanje veza između umetnosti, fizičkih i virtuelnih prostora i društva i, posebno, ulogu koju ima veza između umetnosti, istorije, samo-percepcije i mesta. Proučava kako novonastala umetnička dela mogu doprineti ponovnom čitanju neiskorišćenih i napuštenih prostora i funkcionisati kao alat za reinterpretaciju i oživljavanje istih. Radila je u raznim oblastima sektorima, i javnim i privatnim kao menadžer projekata, tehnički pisac, konsultant i istraživač, uključujući rad sa razvojnim i kompanijama, obrazovnim institucijama i kulturnim organizacijama.

Ključni projekti: projekat Docklands Light Railway Extension, London (2012), projekat poručivanja savremenih dela za Olimpijske igre u Londonu (2012) i Portavilion Project (2008-2012). Recenzent na sledećim projektima: 3M Project (2004-2009) SAD, 3 Series: 3 Artists; 3 Spaces; 3 Years (2008-2011) Velika Britanija i National Collecting Scheme Scotland (NCSS) Phase I and II. Njena istraživanja i publikacije ističu potrebu za modifikovanjem socijalnih i kulturna politika koja se odnose na savremenu vizuelnu umetnost i dizajnerske projekte u Velikoj Britaniji povlačenjem veza između međunarodnih modela i drugih institucija kao i kulturnih tela u SAD i Evropi.

 

(Visited 4 times, 1 visits today)