Written by: Naš tim

Prof. dr Nenad Perić, programski direktor ŠumArta

dr Nenad Perić, programski direktor ŠumArt

Redovni prof. umetnosti i redovni prof. nauka.  Umetničke oblasti: produkcija kulture i umetnosti, teorija umetnosti i medija; naučne oblasti komunikacije, marketing i menadžment.

Završio osnovne i magistarske studije produkcije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, kao i specijalizaciju produkcije i menadžmenta na VŠMU u Bratislavi, a doktorirao na Fakultetu za kulturu i medije.

Radne angažmane imao u ulozi producenta, marketing i brend menadžera, istraživača auditorijuma (javnog mnjenja i rejtinga) i planera/savetnika medijskih kampanja. Predavao na nekoliko visokoškolskih institucija, bio je osnivač smera i šef katedre, kao i prvi dekan Fakulteta digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan. Trenutni radni angažman: Institut za srpsku kulturu i Fakultet društvenih nauka.

Pokretač i producent izložbi (prve tri) Dizajnum i producent/koproducent desetak izložbi. Autor ili koautor pet monografija, te više od sto naučnih radova, a citiran više od sto pedeset puta.

(Visited 32 times, 1 visits today)