Written by: Međunarodni

HRABRI NOVI SVET – Kulturni tabui i vizuelna umetnost 21 veka

  „Biti slobodan znači imati svu moć, biti slobodan znači imati mogućnost izbora. Međutim, biti apsolutno slobodan znači imati odgovornost. Da li ga zaista i kako koristimo ovo svoje pravo? Funkcije koje vrši kultura (u različitim formama), neophodne su za „očovečenje čoveka“ te tako imamo kategorije „idealna kultura“ – ono što ljudi kažu da treba da rade, i „stvarna kultura“ – ono što zapravo rade.“ Upravo zbog ove funkcije postoje tabui koje propisuju društvo, religija, nacionalnost i druge interesne grupe. Lako ih uočavamo, a ponekad i sami traže pažnju, a većina ih je ili nejasna po formi i jasna po sadržaju, ili obrnuto — u svakom slučaju, jasna su i nejasna u nekoj entropijskoj ravnoteži.“ Koja je svarna uloga tabua u savremenom društvu i umetnosti, razgovaramo sa našim panelistima, večeras u 19 sati.  
(Visited 15 times, 1 visits today)