Written by: Nacionalni Projekti

Mladi video kreativci

 

Projekat Mladi video kreativci, u saradnji sa Kancelarijom za mlade Grada Beograda, finansijer Ministarstvo turizma i omladine Republike Srbije, budžet: 13.000 EUR. Projekat podstiče zapošljavanje i samozapošljavanje-preduzetništvo mladih  u Beogradu u segmentu video industrije. Podstiče mlade da aktivno koriste svoj intelektualni potencijal i tako utiču na sopstvene ekonomske i socijalne uslove života, te podiže svest o stručnom usavršavanju i inspiriše mlade ljude da se uključe u jednu od najbrže rastućih industrija u zemlji. Polaznici imaju teoretsku obuku o preduzetništvu, menadžmentu i marketingu u kreativnim i video industriji, kao i video produkciji, dok je praktični deo fokusiran na obuku za razradu umetničke ideje, izradu knjige snimanja, snimanje i montažu.

Svi polaznici koji su pohađali kurs i završili svoje projekte-video radove su dobili sertifikate.

(Visited 16 times, 1 visits today)