Written by: Naš tim

Prof. dr OLJA ARSENIJEVIĆ

Rođena 1967 u Novom Sadu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Novosadskog univerziteta 1991. Na Katedri za srpski jezik i književnost i potom je deset godina radila u srednjoj školi kao profesor srpskog jezika i književnosti.

Na Fakultetu za menadžment, Univerziteta Privredna akademija završila je magistarske studije (2001-2003). U okviru magistarskih studija položila je sve ispite sa prosečnom ocenom 10, a aprila 2007. godine, na istoj instituciji brani doktorsku disertaciju i stiče zvanje doktora nauka iz menadžmenta.

Od avgusta 2001. godine zaposlena je na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu kao asistent u predmetima Menadžment promena, preduzetništvo i komunikacija 1 i 2. Nakon sticanja doktorske diplome izabrana je za docenta , a 2012. godine imenovana je za vanrednog profesora na Fakultetu za menadžment, Univerzitetski sindikat – Nikola Tesla i angažovana je na menadžmentu promena, osnovama menadžmenta, upravljanja znanjem, poslovnoj komunikaciji, komunikaciji 2 osnovnih akademskih studija, kao i na temu Izabrana poglavlja u menadžmentu i upravljanju znanjem i preduzetništvu i inovacijama,  na master studijama. Od 2007. bila je šef Studijskog programa operativnog menadžmenta, a od 2011. do 2014. bila je prodekan za nauku. Godine 2014. zaposlila se na Fakultetu za poslovne studije i pravo, Univerzitetski sindikat – Nikola Tesla u Beogradu, a bavi se predmetima Menadžment znanja i ekonomije znanja iz osnovnih akademskih studija i Menadžmenta informacija i znanja na doktorskim studijama, gde je akreditovana kao mentorka. Od 2021. godine zaposlne ja u Institutu za srpsku kulturu Priština-Leposavić.

Bila je  šef projekta Inovaciona kultura kao faktor u formiranju i razvoju inovacionih sistema koje finansira Sekretarijat za nauku AP Vojvodine od 2008. do 2011. godine. Od 2011. godine članica je projektnog tima na projektu Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene, koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije, u zvanje istraživačA1.

Učešće u projektima i obukama i seminarima (kao menadžer ili učesnik) Menadžer: Interdiscplinary International Project Entrepreneurship – Driver of Dynamic and Flexible Development of Sustainable Economy; Ne. FP DH/PE1/0116-0217/2016-2017 Menadžer: Interdiscplinary International Project Comparative Analysis of Social Entrepreneurship in Serbia, Russia, Eu and in The World. Trener na seminaru za zaposlene u maloprodaji (veštine prodaje i komunikacije) HK Andrijašević u Rumi – 2014. Trener na seminaru za srednji menadžment u organizaciji Filip Moris u Srbiji u organizaciji DOOR International – 2013. Jedan od autora programa i učesnik projekta Kompetencije direktora škole za novu upravnu paradigmu“, akreditovan od strane Instituta za promociju vaspitanja-br. reference: 556-XIII/27/2010, 11, 12, 13. Trener na seminaru Upravljanje projektima za srednji menadžment sloj regionalnih komora commerce in Serbia sa temom Menadžment komunikacija na projektu – Vrujci, 2007 i za SPRV (za lidere sindikata) 2007. Trener na seminaru za srednji menadžment u Luki komerc u Pećincima – 2005. Trener na seminaru Od trna do zvezde za devet meseci u saradnji sa Udruženjem samohranih roditelja pod pokroviteljstvom OKSFAM-a sa temama poslovne komunikacije, pregovaranja, organizacione kulture – realizovan 2004. godine Trener na seminaru Osnivanje i vođenje malog biznisa u 5 najnerazvijenijih opština u Vojvodini (poslovna komunikacija, organizaciona kultura, dizajn poslovnih ideja) pod pokroviteljstvom međunarodne organizacije CARE International – realizovane 2003. Univerzitet u Varaždinu, Uporedno proučavanje pedagoških i liderskih karakteristika zaposlenih u obrazovanju na teritoriji Srbije i Hrvatske, član projektnog tima 2012.

Završila je sledeću neformalnu obuku: Interni proveravač za ISO 9001:2000 – 2011, Goodwill klasa – konstruktivno rešavanje konflikata – 1997 Novi Sad, Most group, Project Management – 2005, softverska obuka za MS Project, YUPMA, Beograd.

(Visited 10 times, 1 visits today)