Written by: Dešavanja, pozivi i najave

Poziv za učestvovanje na konferenciji ŠumArt 2023

Imamo čast da vas pozovemo da svojim radom učestvujete na konferenciji koja se organizuje u okviru Regionalnog foruma eksperata, mladih istraživača i vizuelnih umetnika ŠumArt. Forum je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, a osnovni cilj konferencije, kao i udruženja je davanje doprinosa istraživanju različitih aspekata interakcije između umetničke teorije i prakse, kao i istraživanje kulture i kreativnih industrija.

Forum ŠumArt je mesto na kome se razmenjuju ideje i iskustava eksperata, studenata master i doktorskih studija umetničkih fakulteta (likovnih, primenjenih, digitalnih, filmskih) u zemlji i regionu, kao i Filozofskog  fakulteta u Beogradu i sličnih fakulteta u regionu (katedra Istorija umetnosti).

Prva konferencija je održana 30.11.2021. na Zum platformi.

https://youtu.be/2iU3M1yUkZY

Druga konferencija je održana 31.01.2022. na Zum platformi.

https://youtu.be/tAsB0tH82rU

Treća konferencija će se održati  31.03.2022. na Zum platformi.

https://youtu.be/zAxe5q1Kb7o

Četvrta konferencija Arhitektura na raskršću je održana 30.05.2022. na Zum platformi.

https://youtu.be/bUySmeVucP4

Peta konferencija je bila dvodnevni interdisciplinarni forum koji je u dva dana održan u Medija centru u Beogradu (12.12.2022. okrugli sto Biti umetnica danas – vreme promena i 15.12.2022. https://www.youtube.com/watch?v=dx_4YT63Kg0 i sama konferencija Izazovi savremenog trenutka 5 https://www.youtube.com/watch?v=PLMQUjypuRc .

 

Teme foruma su s namerom široko postavljene, ali nisu ograničene samo na sledeće :

  • Izazovi savremenog trenutka: kultura, umetnost i kreativne industrije;
  • Umetnost, nauka i tehnologija: novi odnosi i nova pitanja;
  • Kulturni tabui 21. veka i vizuelna umetnost;
  • Reinterpretiranje koncepta umetničke slobode;
  • Kuda idemo: preispitivanje novih paradigmi umetničke teorije i prakse.

**

Afirmacija ideje kulture kao  javnog dobra, što je jedan od najvažnijih segmenata za bolji kvalitet života, bolje razumevanje aspekata kulturnog kontakta i razmene u okvirima umetničke teorije i prakse, kao  i njihove uzročnosti, samo su neki od ciljeva za koje se ŠumArt zalaže. Težeći sveobuhvatnosti i celovitosti, kulturu shvatamo kao kanon estetskih i etičkih vrednosti otelotvorenih u delima teoretičara i umetnika, kao materijalnu i nematerijalnu kulturu, ali i sveukupne obrasce percepcije, mišljenja i delanja pojedinca i društva. Polazeći sa tog stanovišta, misija ŠumArta je investiranje u mlade ljude (buduće lidere u poslu kojim će se baviti), njihove nove ideje i osmišljavanje projekata i novih organizacija u okviru sektora kulture, umetnosti i kreativnih industrija, a koje odgovaraju potrebama mladih ljudi 21. veka.

Organizator će radove učesnika foruma objaviti kroz zbornik radova naučne konferencije (M63 kategorija radova) koji će biti dostupan u elektronskoj i štampanoj verziji. Organizator će najaviti forum, obezbediti adekvatne tehničke uslove za održavanje istog, promotivne materijale, sačiniti kompletnu foto dokumentaciju, kao i promociju skupa u regionu, Evropi i šire.

 

Srdačno,

 

MSc Jelena Simić,                                               i                                                    Dr Nenad Perić,

istoričar umetnosti                                                     redovni prof. nauka i redovni prof. umetnosti

autor koncepta i predsednik Udruženja ŠumArt                 programski direktor Udruženja ŠumArt

 

 

 

Instructions for authors of the papers for ŠumArt conference

UPUTSTVO ZA AUTORE

(Visited 40 times, 1 visits today)