Written by: Naš tim

Sara Werkee, Direktor Međunarodnog Javnog Programa i Međunarodne kancelarije

Sara Werkee je posvećena profesionalka sa više od deset godina iskustva u javnim i privatnim institucijama koje se bave pitanjima kulture i umetnosti, gde je bila angažovana kao kustos i promoter kulturnih inicijativa.

Sara je bila vođa tima u Saudijskom savetu za umetnost, na poziciji menadžera različitih projekata pod nadzorom direktora, uključujući uspešnu koordinaciju „21,39 Jeddah Arts“ i „Shara Art & Design Fair“. Njena uloga kao voditeljke međunarodnih programa za odnose s javnošću omogućila joj je da uspostavi kontakte u okviru globalne umetničke zajednice.

Pored pozicije u naučno-stručnom udruženju ŠumArtm Sara je i člana saveta Inisfilovog saveta za umetnost, kulturu i nasleđe.

 

Sara Werkee

Sara Werkee is a dedicated professional with over a decade of experience in public and private art, specializing in curating exhibitions and promoting cultural initiatives.

Sara has served as a team lead at the Saudi Art Council, overseeing various projects under the Director’s supervision, including the successful coordination of „21,39 Jeddah Arts“ and the „Shara Art & Design Fair.“ Her role as the international public program relations lead has allowed her to establish valuable connections within the global art community.

Along with her engagement with SumArt, Sara is as a council member at the Innisfil Arts, Culture, and Heritage Council.

 

(Visited 2 times, 1 visits today)