Written by: Međunarodni

Izazovi savremenog trenutka 1

                                   

UVODNA REČ

 

Nakon višemesečnih priprema imamo zadovoljstvo da vam predstavimo interdisciplinarni forum ŠumArt koji ima za cilj razmenjivanje ideja i iskustava teoretičata i praktičara kulture i umetnosti, kao i  studenata master i doktorskih studija društveno-humanističkih i umetničkih fakulteta (likovnih, primenjenih, digitalnih, filmskih) u Srbiji i regionu, sa tendencijom podsticanja intenzivnijeg angažovanja mladih ljudi u  oblasti kulture i umetnosti.

Osnivač ŠumArt foruma je udruženje ŠumArt. Primarni i najvažniji zadatak udruženja je davanje doprinosa istraživanju različitih aspekata interakcije između umetničke teorije i prakse, sa težnjom i naglaskom na promovisanju i unapređenju dijaloga novih, mladih kolega i budućih stručnjaka. Krajnji rezultat foruma je kritički razgovor o mogućnostima i  izazovima epohe i preispitivanje novih pristupa i viđenja umetničke teorije i prakse.

Afirmacija ideje kulture kao javnog dobra, jedan je od ključnih segmenata za bolji i kvalitetniji svakodnevni život i rad; bolje razumevanje aspekata kulturnog kontakta u okvirima umetničke teorije i prakse, njihove uzročnosti, samo su neki od primarnih ciljeva za koje se zalaže Forum ŠumArt. Težeći sveobuhvatnosti i celovitosti, kulturu shvatamo kao kanon estetskih i etičkih vrednosti otelotvorenih u delima teoretičara i umetnika, kao materijalnu kulturu i sveukupne obrasce percepcije, mišljenja i rada pojedinca i društva. Polazeći s tog stanovišta, misija Udruženja je investiranje u mlade kolege (buduće lidere u oblastima koje su izabrali da pokažu najbolji deo sebe), njihove nove, inovativne ideje, osmišljavanje projekata i modernizovanih isntitucija koje odgovaraju potrebama mladih stručnjaka 21. veka. Plansko i kreativno menjanje kulturne i duhovne atmosfere biće najtrajniji i najvredniji uspeh Foruma koji će biti izuzetno važan i ozbiljan poduhvat sa težnjom ka uspostavljanju partnerstava,  otvaranje dijaloga sa svim zainteresovanim stranama u Srbiji, regionu i šire.

Stoga smo osobito počastvovani što su nam poverenje ukazale cenjene koleginice i kolege iz zemlje i inostranstva odazivanjem na prvu ŠumArt konferenciju IZAZOVI SAVREMENOG TRENUTKA / CHALLENGES OF THE CONTEMPORARY MOMENTUM.

Sa nama su večeras (prvo bih predstavila dame ne po redu izlaganja) gospođa dr Bo Henli Jokić, istoričarka umetnosti, gospođa dr Vladana Putnik Prica, istoričarka umetnosti, gospođice Nataša Tapić i Smiljka Čabraja – istoričarke umetnosti, gospođa Marija Ćirić, akademska  slikarka, gospodin prof. dr Oliver Tomić, istoričar umetnosti i gospodin prof. dr Nenad Perić, komunikolog i teoretičara medija.

Teme o kojima će se voditi razgovor i razmenjivati ideje, na prvoj konferenciji ŠumArta i budućim susretima sa kolegama su:

  • Savremeni trenutak – of ili on lajn stvarnost;
  • Izazovi: reinterpretiranje koncepta umetničke slobode;
  • Transgeneraciona umetnost;
  • post jugoslovenski aspekt gde smo sada? (mladi umetnici odnosu na jugoslovenski umetnički kontekst – Mediala, Grupa Jedanaestorica, konceptualna umetnost);
  • Umetnost , nauka i tehnologija: novi odnosi i nova pitanja;
  • Kulturni tabui 21. veka i vizuelna umetnost;
  • Kuda idemo: preispitivanje novih paradigmi umetničke teorije  i prakse.

Iskreno se nadamo da će prva ŠumArt konferencija  uspeti i pobuditi interesovanje naučne i stručne javnosti i da će naići na dobar prijem, da će opravdati poverenje autora, večerašnjih panelista. Takođe, verujemo da će privući i nove saradnike, kako bi naredne online konferencije, koje su u planu da se realizuju u naredna tri meseca (sa dinamikom na kojoj intenzivno radimo) bile još raznovrsnije i zanimljivije.

https://youtu.be/2iU3M1yUkZY

 

Jelena Simić

master istoričar umetnosti

predsednik Udruženja ŠumArt 2021

(Visited 6 times, 1 visits today)